Dodawanie zdjęć do tekstu

Atrakcyjne strony internetowe posiadają dużą ilość wysokiej jakości zdjęć. Każdy dłuższy tekst na stronie powinien być opatrzony odpowiednim zdjęciem. Zwiększa to znacznie atrakcyjność wpisu i często wpływa na zrozumienie całego artykułu. Pamiętaj: Użytkownicy lubią obrazki.

Jak dodać zdjęcie

 1. Umieść kursor w tekście, w miejscu, w którym chcesz umieścić obrazek
 2. Wybierz w panelu ikonę obrazka
 3. Wskaż obrazek z dysku, kliknij ikonę przy polu Image URL. Wybierz przycisk Wgraj, wybierz zdjęcie, a kiedy proces przesyłania się zakończy zamknij okno i kliknij na zdjęcie.
 4. Uzupełnij pole Opisu zdjęcia (Image description) – wpisz słowa kluczowe, które opisują obrazek.
 5. Uzupełnij pole tytułu (Title) – to napis, który wyświetli się po najechaniu na zdjęcie. Wybierz krótki, do 3 wyrazów.
 6. Przejdź do zakładki Appearance i uzupełnij pola:
  • Położenie (Alignment) – wybierz w jaki sposób Twój obrazek ma się pojawić w tekście (wszelkie zmiany pojawiają się jako przykład w okienku obok).
  • Wymiary (Dimensions) – jeżeli chcesz zmienić rozmiar zdjęcia, podaj wartość w pikselach. (Zaznaczony ✓przy okienku Constrain Proportions pozwala zachować proporcje obrazka)
  • Vertical i Horizontal Space – to odstęp obrazka od tekstu w Pionie i Poziomie, wpisz wartość np. 30, żeby tekst nie przylegał do zdjęcia.
  • Border – to ramka, którą można stworzyć wokół zdjęcia
 7. Po wykonaniu potrzebnych czynności kliknij w Insert

Edycja zdjęcia

Aby edytować poprzednio dodany obrazek, należy go zaznaczyć (kliknąć w niego), a następnie wejść w ikonę obrazka w panelu.Pojawi się to samo okno, które widniało przy wgrywaniu.

Edycji rozmiaru można dokonywać poprzez chwytanie obrazka za punkty ramki i przeciąganie. Aby zachować proporcje obrazka, chwyć za którykolwiek z rogów i powiększ lub zmniejsz zdjęcie. Kształt zostanie ten sam.

Usuwanie zdjęcia

Kliknij w dodany obrazek i wciśnij na klawiaturze klawisz Delete.