Wstawianie tabel

Tabele są bardzo przydatnym narzędziem używanym przy projektowaniu stron interetowych. Służą do zamieszczania między innymi cenników. Poniżej dowiesz się jak w kilku krokach stworzyć wygodną tabelkę.

Jak wstawić tabelę

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz zamieścić tabelę.
  2. Wybierz z paska narzędzi ikonę tabeli.
  3. Ustal liczbę kolumn w okienku Columns oraz liczbę wierszy w okienku Rows.
  4. Ustal pozycję tabeli w okienku Alignment (dostępne środek, lewo, prawo)
  5. W oknie Border możesz ustawić ramkę dla swojej tabeli.

Ważne! Szerokość i wysokość ustawisz ręcznie. Po zamknięciu okna edycji tabeli. Tabelę można przesuwać za punkty końców, aż uzyska się odpowiednią szerokość

  1. Zaznaczenie opcji ✓ przy Table Caption pozwala na nadanie tytułu nad tabelą.
  2. Zakładka Advanced pozwala na dokładniejszą edycję. Można tutaj wybrać zdjęcie, które będzie tłem tabeli ( Background Image), ustalić które elementy objęte będą ramką (Rules), wybrać kolor obramowania (Border Color) oraz kierunek pisania (Language Direction)
  3. Po zakończonej edycji, wybierz Insert

Ważne! Tabelę można zawsze edytować. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z rozwijanego menu Table Properties