Komentarze na stronie internetowej są opcjonalne. Zazwyczaj pojawiają się one pod Wpisami, ale jest także możliwość włączenia komentarzy dla Stron. To, czy i gdzie Twoi odbiorcy będą mogli zostawić komentarz zależy od Ciebie i Twoich preferencji. Więcej informacji na temat Komentarzy i ustawień dotyczących tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale Ustawienia dyskusji.

Zarządzanie wszystkimi komentarzami na stronie odbywa się poprzez panel Komentarze, który znajdziesz w menu głównym panelu administracyjnego:

Klikając w zaznaczoną na niebiesko zakładkę na Twoim ekranie wyświetli się panel Komentarze:

Główną część panelu zajmuje tabela, w której znajdują się wszystkie komentarze jakie pojawiły się na Twojej stronie. Zarówno Twoich odbiorców, jak i Twoje. Tabela przypomina wyglądem te, które zawierają zakładki Wpisy, Strony czy Media. Poza zbliżonym wyglądem ma ona również podobne funkcje. Możesz wybrać, które komentarze chcesz wyświetlić w tabeli (1). Do wyboru są opcje: Wszystkie, Oczekujące (na moderację), Zatwierdzone, Spam oraz Kosz. Jest także możliwość selekcji komentarzy i wyświetlania tylko przefiltrowanych wyników. W tym celu wybierz typ komentarzy (3), który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij na przycisk Przefiltruj. Dostępne są również Masowe działania (2), czyli akcje wykonywane na wielu komentarzach jednocześnie. Aby skorzystać z tego rozwiązania, zaznacz checkboxy (małe, kwadratowe pola) obok wybranych komentarzy i zdecyduj co chcesz z nimi zrobić. Dostępne są opcje: Odrzuć (dotyczy moderacji – komentarz nie jest akceptowany i nie pojawi się na stronie), Zatwierdź (zgoda na publikację komentarza), Oznacz jako spam i Przenieś do kosza. Do Twojej dyspozycji dostępna jest również wyszukiwarka (4), gdybyś potrzebował znaleźć konkretny komentarz. Możesz go wyszukać na podstawie np. słowa, które pojawia się w treści komentarza albo autora.

Każdy komentarz stanowi oddzielny wiersz tabeli. W kolejnych kolumnach podany jest Autor (5), treść Komentarza (6), Data zamieszczenia (8) oraz informacja W odpowiedzi na (7) jaki wpis został zamieszczony komentarz. Artykuł na Twojej stronie oraz znajdujące się pod nim komentarze możesz zobaczyć klikając na opcję Zobacz wpis, poniżej tytułu wpisu, którego dotyczy komentarz. Chcąc zarządzać pojedynczymi komentarzami nie musisz wykorzystywać opcji Masowe działania. Po naprowadzeniu kursora myszy na treść komentarza pojawią się dodatkowe opcje (9). Są to: Odrzuć, Odpowiedz (możesz odpowiedzieć na komentarz czytelnika), Szybka edycja i Edytuj (obie te opcje dotyczą raczej Twoich komentarzy, zmiana komentarzy czytelników może być źle odebrana), Oznacz jako spam oraz Do kosza.

Pamiętaj, że komentarze w tabeli uporządkowane są od najnowszych do najstarszych.

W prawym górnym rogu panelu Komentarze znajdziesz Opcje ekranu. Podobnie jak w przypadku zakładki Strony czy Wpisy, dostępne są tu opcje dotyczące widoczności poszczególnych kolumn w tabeli z komentarzami oraz ustawienia paginacji:

blank