SSL

Istnieje kilka sposobów szyfrowania danych w taki sposób, aby nie dostały się w niepowołane ręce. Jednak powszechnie przyjętym na wszystkich stronach WWW standardem jest certyfikat SSL. Dzięki niemu transmisja danych jest poufna, a to zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników i podnosi wiarygodność korzystających z niego posiadaczy witryn. Zwłaszcza tych, którzy mogą zechcieć pozostawić tam swoje dane. Ze względu na rozpoznawalność SSL od razu zwraca uwagę odwiedzających na konkretną stronę internetową za pomocą symbolu charakterystycznej kłódki, co może wpłynąć na podjęcie ostatecznej decyzji o skorzystaniu z usług zapewnianych przez serwis.

W jaki sposób działa szyfrowanie ze pomocą certyfikatu SSL? Opiera się ono na prostym założeniu: moment połączenia z witryną uruchamia algorytmy szyfrujące, blokujące możliwość wtargnięcia przez osoby postronne do przesyłanych w obie strony informacji. Implementacja protokołu gwarantuje automatyczne rozpoczęcie tych algorytmów za każdym razem, gdy ktoś odwiedza chronioną stronę.

Zwiększenie bezpieczeństwa za pomocą HTTPS

Większość stron internetowych korzysta z podstawowego rozwiązania, jakim jest HTTP. Jest on używany przede wszystkim w miejscach, w których nie jest wymagane podawanie żadnych wrażliwych danych, a wielokrotne wejście na stronę przez tego samego użytkownika nie jest w żaden sposób odnotowywane na serwerze (w tym celu wykorzystuje się wówczas tzw. pliki cookies). To oczywiście naraża internautów na „podejrzenie” przesyłanych przez nich danych, ale póki nie są one wrażliwe, rozwiązanie w zupełności wystarcza.

Jednak w przypadku np. banków czy sklepów internetowych, oraz wszystkich pozostałych stron wymagających od użytkownika podania np. konta bankowego czy adresu zamieszkania, należy jednak przejść na HTTPS.

Czym różni się HTTP od HTTPS? Przede wszystkim zastosowaniem opisanego powyżej certyfikatu SSL. Każde wejście na stronę zabezpieczoną protokołem HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) jest szyfrowane za jego pomocą przy zachowaniu dokładnie takiej samej drogi przesyłu danych, jak w przypadku HTTP.

Zalety wynikające z przejścia na HTTPS

Zaimplementowany protokół HTTPS daje odwiedzającym gwarancję, że ich wrażliwe dane będą całkowicie bezpieczne. Zaufanie jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw lub instytucji pobierających od użytkowników personalia, metryki itp. To z kolei nie pozostaje bez wpływu na konwersje wejść na stronę.

Nie mniej istotna, a powiązana z zaufaniem, jest pewność ochrony. Współcześnie szyfrowanie za pomocą SSL jest najlepszym sposobem utajniania danych. Nawet w przypadku przechwycenia danych w ruchu nie ma żadnej możliwości, aby zostały odczytane przez kogokolwiek innego poza ich nadawcą i docelowym odbiorcą. To zabezpieczenie jest nie do złamania, dlatego zostało powszechnie przyjęte za standard.

Istnieje również mniej oczywisty czynnik, ale równie ważny. Wiele przeglądarek (wśród nich najpopularniejsze – Firefox oraz Chrome) wyświetla informację o stopniu zabezpieczenia strony tuż przy adresie URL. Pojawienie się napisu „niezabezpieczona” może wpłynąć na podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług witryny, szczególnie jeśli użytkownik posiada choćby minimalną wiedzę o zachowywaniu bezpieczeństwa w sieci.

Warto również dodać, że Google bardzo często wspomina o podwyższonych standardach bezpieczeństwa przesyłu danych, zarówno we własnej praktyce, jak i ocenie innych przedsiębiorstw. Tak więc różnica pomiędzy HTTP a HTTPS jest prawdopodobnie odnotowywana przez wyszukiwarkę Google, zwiększając pozycjonowanie strony korzystającej z tego drugiego rozwiązania.


Zmodyfikowany: 11 stycznia 2018
Autor: